Goede zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft en inzetten op het voorkomen dat mensen ziek worden of hulp nodig hebben.

Het is ontzettend belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we in onze gemeente allemaal gezond en fijn kunnen leven. Wie hulp nodig heeft, krijgt dit van of via onze gemeente. Dat moeten we doen met voor de inwoners dankzij goede en betaalbare zorg. Om dat te bereiken willen we dat er beter wordt overlegd tussen de verschillende organisaties zodat zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluit. We willen dat organisaties die zorg aanbieden, goede organisaties zijn die goede zorg en hulp bieden. Dat moeten zij aan kunnen tonen met een certificaat.  

Er moet meer worden gedaan aan goede zorg voor ouderen. Daarmee bedoelen we aan de zorg zelf, maar ook aan de menselijke kant van de zorg. Bijvoorbeeld meer doen om eenzaamheid tegen te gaan. Mantelzorgers zijn erg belangrijk. We moeten mantelzorgers waarderen en helpen zodat zij hun goede werk kunnen doen. En hier moet de gemeente goede regels voor maken.  
In onze gemeente hebben veel meer kinderen en jongeren hulp nodig dan in de meeste andere gemeentes in Nederland. Als het nodig is, dan moet deze hulp er zijn. En we moeten er vooral aan werken dat deze hulp niet of minder nodig is. Inzetten op voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren. En als zij zonder of met minder problemen opgroeien, dan is dat beter voor henzelf, maar ook voor hun ouders en hun omgeving. En in de toekomst voor iedereen.  

Ieder inwoner die dat wil, moet kunnen sporten. Hier is al veel voor gedaan. Zo is in 2021 het sportakkoord door de gemeente vastgesteld. In dit sportakkoord staat hoe we als gemeente meer mensen kunnen helpen om in beweging te komen. Wij willen dat dit sportakkoord de komende jaren nog beter gaat aansluiten bij onze inwoners. Want sporten zorgt voor een betere gezondheid en daarmee ook voor de gezondheid van onze samenleving.  

Ook staan we voor goed onderwijs. Want ook leren en ontwikkelen hoort bij een goede gezondheid. We willen hierbij extra aandacht voor laaggeletterden, want 3500 van onze inwoners kunnen minder goed lezen en schrijven. Wij willen hen helpen met deze lastige situatie en dit aantal flink laten dalen de komende jaren. 

Andere actiepunten

Nette omgeving

Een goed onderhouden, nette en schone omgeving zoals stoepen, straten en groenvoorziening en zorgen voor voldoende woningen. Hiervoor moeten we samenwerken met andere gemeentes in onze regio, samen kunnen we meer!

Dienstbaar bestuur

Een gemeente in dienst van de inwoner. Inwoners meer betrekken bij zaken die spelen binnen onze gemeente. Open en eerlijk informatie delen met onze inwoners. En niet meer geld uitgeven dan er is. Ook hierbij moeten we meer samenwerken met andere gemeentes.

Afval en milieu

We willen dat het scheiden van afval beloond wordt. Als mensen hun afval goed scheiden, dan mogen ze een keer per maand gratis een zak restafval storten. Ook dit kunnen we nog beter regelen door samen te werken met andere gemeentes in onze regio.

Veiligheid

Een veilige gemeente voor iedereen. Iedereen moet zich veilig voelen op straat. Dit kan door te beginnen met kleine dingen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat straatverlichting werkt. Maar ook een opgeruimde omgeving zorgt voor een veiliger gevoel. Fatsoen moet weer normaal worden!