Een goed onderhouden, nette en schone omgeving zoals stoepen, straten en groenvoorziening en zorgen voor voldoende woningen. Én samenwerken met andere gemeentes in onze regio, want samen kunnen we meer bereiken!

We zijn het allemaal met elkaar eens: de Tielse straten, stoepen en fietspaden moeten onderhouden en verbeterd worden als dat nodig is. De perkjes en groenvoorzieningen moeten weer netjes worden en de binnenstad mag weer sprankelen. Wij vinden dit belangrijk en willen ons hiervoor inzetten. We willen hierin nog meer samenwerken met andere gemeentes en organisaties. Want we kunnen hierin van elkaar leren, elkaar helpen en samen afspraken maken over bijvoorbeeld de kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de AVRI.
 
Er is een groot gekort aan woningen. Niet alleen in onze gemeente, maar in de hele regio en zelfs in het hele land. Wij willen dat er voldoende woningen worden gebouwd. Voor starters en doorstromers, maar ook voor ouderen. De gemeente kan niet alleen bepalen hoeveel woningen er gebouwd gaan worden, de Provincie heeft hierin ook een belangrijke stem. Wij willen hierin samen optrekken met andere gemeentes uit de regio. Want als we samenwerken en afspraken met elkaar en met de Provincie maken, kunnen we meer invloed krijgen op hoeveel woningen er in elke gemeente worden gebouwd.  
Daarnaast willen we dat er meer wordt gedaan om ons cultureel erfgoed zoals bijzondere oude gebouwen te behouden en onze geschiedenis te bewaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons prachtige carillon, het voormalig Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis waar nu de zit en het kantongerecht. Voorbeelden van de prachtige geschiedenis van Tiel. Voor alles geldt: behouden waar dat kan, aanpassen of vernieuwen als dat nodig is.  

Tiel moet goed bereikbaar zijn en blijven. Daarom willen we dat het openbaar vervoer goed aansluit op Tiel, de dorpen en steden om ons heen. De treinverbinding met Utrecht en Arnhem moet blijven zoals hij nu is. 

Andere actiepunten

Zorg

Het is ontzettend belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we in onze gemeente allemaal gezond en fijn kunnen leven. Wie hulp nodig heeft, krijgt dit van of via onze gemeente. Dat moeten we doen met voor de inwoners dankzij goede en betaalbare zorg. 

Dienstbaar bestuur

Een gemeente in dienst van de inwoner. Inwoners meer betrekken bij zaken die spelen binnen onze gemeente. Open en eerlijk informatie delen met onze inwoners. En niet meer geld uitgeven dan er is. Ook hierbij moeten we meer samenwerken met andere gemeentes.

Afval & milieu

We willen dat het scheiden van afval beloond wordt. Als mensen hun afval goed scheiden, dan mogen ze een keer per maand gratis een zak restafval storten. Ook dit kunnen we nog beter regelen door samen te werken met andere gemeentes in onze regio.

Veiligheid

Een veilige gemeente voor iedereen. Iedereen moet zich veilig voelen op straat. Dit kan door te beginnen met kleine dingen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat straatverlichting werkt. Maar ook een opgeruimde omgeving zorgt voor een veiliger gevoel. Fatsoen moet weer normaal worden!