Een veilige gemeente voor iedereen

Onveiligheid heeft veel impact op inwoners. Niemand wil zich onveilig voelen. Slachtoffers van inbraken of berovingen zijn niet alleen spullen en goederen kwijt, maar ook hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Zorgen voor veiligheid van inwoners is één van de belangrijkste taken van de overheid, en dus ook van onze gemeente.  

We bereiken een veiligere gemeente door in te zetten op het voorkomen van onveilige situaties en keihard optreden als het gaat om vandalisme, huftergedrag en straatvervuiling. CDA-Tiel wil gebruik maken van de ervaringen uit grotere steden, met bijvoorbeeld een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om intimiderend gedrag aan te pakken. Ook is het CDA-Tiel voor een stadsreglement, waarbij afspraken worden gemaakt over regels in appartementengebouwen en straten met veel overlast of ruzies. Ook cameratoezicht is een goed middel als het gaat om voorkomen van bijvoorbeeld vandalisme en inbraken.   

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, wat je geaardheid of sekse is. Iedereen is vrij om zich mens te voelen binnen onze gemeente. Daarin is geen verschil. Nooit.  
Het CDA-Tiel staat voor normen en waarden. Fatsoen moet weer normaal worden. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook. Zo maken we van Tiel een fijne en veilige omgeving voor iedereen. 

Andere actiepunten

Goede zorg

Het is ontzettend belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we in onze gemeente allemaal gezond en fijn kunnen leven. Wie hulp nodig heeft, krijgt dit van of via onze gemeente. Dat moeten we doen met voor de inwoners dankzij goede en betaalbare zorg. 

Nette omgeving

Een goed onderhouden, nette en schone omgeving zoals stoepen, straten en groenvoorziening en zorgen voor voldoende woningen. Hiervoor moeten we samenwerken met andere gemeentes in onze regio, samen kunnen we meer!

Dienstbaar bestuur

Een gemeente in dienst van de inwoner. Inwoners meer betrekken bij zaken die spelen binnen onze gemeente. Open en eerlijk informatie delen met onze inwoners. En niet meer geld uitgeven dan er is. Ook hierbij moeten we meer samenwerken met andere gemeentes.

Afval en milieu

We willen dat het scheiden van afval beloond wordt. Als mensen hun afval goed scheiden, dan mogen ze een keer per maand gratis een zak restafval storten. Ook dit kunnen we nog beter regelen door samen te werken met andere gemeentes in onze regio.