Inwoners en CDA Tiel niet blij met plan Balije 9

Voor de Balije 9 in Drumpt ligt het plan om het voormalige schoolgebouw te slopen en hiervoor in de
plaats 36 appartementen voor sociale huur te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken loopt momenteel een bestemmingsplanprocedure.

Tijdens de besluitvoorbereidende commissie van 8 maart 2023 werd bepaald of het bestemmingsplan als hamerstuk door kon naar de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2023. CDA Tiel heeft tijdens deze vergadering laten weten achter de inwoners uit de buurt te staan en niet blij te zijn met de appartementen die er naar verwachting komen. CDA Tiel is van mening dat het dorpse karakter van de wijk behouden moet blijven.

Vraag naar andere woningen
Daarnaast heeft CDA Tiel vaak gesproken met de vertegenwoordigers van de buurt rondom de Balije. Uit die gesprekken werd duidelijk dat er een meer vraag is naar grondgebonden woningen die toegankelijk zijn voor ouderen die in dezelfde buurt grotere woningen willen achterlaten om kleiner (maar blijvend zelfstandig) te wonen. Hierdoor ontstaat doorstroming naar gezinnen, zoals ook is omschreven in de Toekomstvisie van Tiel en de Woonvisie 2019-2030.

Alternatief door bewoners
De bewoners van de buurt zijn niet blij met het huidige plan. Zij hebben ook alternatieven voorgesteld. Zo was één van de voorstellen om op het 15.782 m2 grote perceel 18 appartementen met een tweede bouwlaag te realiseren. Bij elkaar een gelijk aantal woningen als in het huidige plan. Dat past beter in de omgeving en er is dan nog voldoende ruimte voor groen en een speelplek. Verder zijn de bewoners ook niet tevreden met de communicatie vanuit de gemeente, iets dat de fractie van CDA Tiel vaker heeft aangegeven.

Definitief besluit

Het bestemmingsplan zal als hamerstuk in de raad worden voorgelegd op 29 maart aanstaande. CDA Tiel heeft aangegeven een stemverklaring te willen geven om nogmaals duidelijk te maken dat dit geen goed voorstel is. 

Heb je nog vragen voor ons? We beantwoorden ze graag!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.