De coalitieonderhandelingen

Op 25 maart 2022 vonden er gesprekken plaats voor de coalitieonderhandelingen. Namens CDA Tiel hebben Yvonne Son-Stolk en Tjakko van Eijnatten het gesprek gevoerd met de (in)formateur.

Alle antwoorden op de vragen die aan ons zijn gesteld vind je in dit overzicht .

Hoe heeft u de verkiezingsuitslag ervaren?

 Ten eerste merken we op dat het vertrouwen en de betrokkenheid bij de Tiese politiek een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Het is een zeer trieste constatering dat bijna 59% van onze inwoners niet is gaan stemmen. Dat roept serieus vragen op, want hoe nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat het vertrouwen hersteld wordt en onze inwoners zich weer betrokken gaan voelen? Dat begint bij ons als volksvertegenwoordigers en bij onze bestuurders en gemeente. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Verder is het politieke landschap weinig veranderd in Tiel ten opzichte van 2018. Wij zijn blij met twee zetels en gaan met volle energie wederom aan de slag voor onze inwoners!

Welke drie belangrijkste thema’s zijn voor uw partij van belang de komende raadsperiode?
Voor ons zijn er drie zeer belangrijke punten die we de komende periode moeten aanpakken.

1. Goede zorg. Iedereen die dat nodig heeft moet goede zorg krijgen. Ook moet de toegankelijkheid tot deze zorg en hulpmiddelen worden verbeterd. Digitaal contact is echt niet zaligmakend en soms zelfs zwaar frustrerend, waardoor hulp te lang op zich laat wachten of mensen gewoon de moed opgeven.
2. Een veilige en schone leefomgeving. Iedereen wil een veilige woon- en leefomgeving waarbij respect voor elkaar en elkaars bezittingen geborgd zijn. Dit geldt ook voor de openbare ruimte. Maar ook veiligheid op het gebied van verkeer. Zo willen wij juist met het oog op de verkeersveiligheid dat de derde ontsluiting voor Passewaaij niet in 2030 maar veel eerder wordt opgepakt. De wijk loopt al jaren vast en met het oog op het verder uitbreiden van deze wijk is dit in onze ogen een absolute must!
3. Duurzaamheid en huisvesting. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op beide vlakken liggen immers grote opgaven op ons te wachten. Enerzijds is er een energietransitie die we doormaken én er is een groot te kort aan betaalbare woningen voor zowel starters als voor onze steeds groter wordende doelgroep senioren in de gemeente. Hier moeten we proactief mee aan de slag.

Op de vraag hoe wij dit denken te bekostigen. We zeggen: wacht met het autoluw maken van de binnenstad! De leegstand loopt nog steeds op. Kijk eerst hoe zich dit verder door ontwikkelt en werk toe naar een compactere binnenstad en pas daarna de omgeving aan. Hierdoor komt er geld vrij voor bovengenoemde punten. 

Welke omgangsvormen zijn voor uw partij belangrijk om tot een positieve bestuurscultuur te komen? 

Respect, zelfreflectie, eerlijkheid en openheid. Wij vinden dat je bestuurlijk altijd op de inhoud dient te handelen en niet op de persoon ook vinden wij dat er in alle openheid gesproken moet worden en niet achter gesloten deuren. 


En daar hoort ook bij: zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Het is een gezamenlijke taak om dat ook bij de inwoners van onze gemeente kenbaar te maken. Waar moet de eigentijdse Hanzestad Tiel staan over vier jaar of welke onderwerpen moeten zijn opgepakt?
Als eerste willen we dat er werk gemaakt wordt van de actiepunten die we eerder hebben genoemd. Maar ook respect en behoud van onze cultuurhistorie, een gemeente waar het fijn is om te wonen en/of te werken. Een gemeente die schoon is en vrij van troep en zwerfvuil, uitnodigend, waar niet alleen onze inwoners maar ook mensen die te gast zijn zich prettig voelen. Daarbij vinden we het belangrijk dat stoepen en wegen goed onderhouden zijn. 

Niet in de laatste plaats willen we echt werk maken van een fatsoenlijke groenvoorziening die weer mooi is om naar te kijk en onze omgeving weer opfleurt.


CDA Tiel zal geen deel uit maken van de coalitie. Dat neemt niet weg dat jij als inwoner ons mag houden aan onze actiepunten. Wij blijven ons de komende vier jaar inzetten voor jouw belangen, de belangen van onze gemeente en haar prachtige buitengebied.

Heb jij een vraag aan ons? We helpen je graag!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.