Jouw vragen aan ons: Q&A met CDA Tiel

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en veel inwoners hebben vragen gesteld aan CDA Tiel. We beantwoorden graag elke vraag. Hieronder vind je een overzicht van vragen die de laatste tijd bij ons zijn binnengekomen met ons antwoord.

Heb jij na aanleiding van deze vragen of antwoorden nog iets wat je ons wilt laten weten? Ga dan naar het contactformulier onderaan deze pagina en stel je vraag!

Wat vinden jullie van een islamitische begraafplaats in onze gemeente?

Er is steeds meer behoefte aan een islamitische begraafplaats in de regio en in Tiel. De gemeente heeft de vraag gekregen om het aanleggen van een islamitische begraafplaats mogelijk te maken. Dit onderwerp is in de gemeenteraad al eens aan de orde geweest (mede door een motie van de PvdA). 

 

Er is al een islamitisch deel op de algemene begraafplaats Papesteeg in Tiel. Daar is,  voor zover wij weten, geen mogelijkheid voor eeuwige grafrust. Wij vinden dat de gemeente, samen met de moskeeën,  op zoek moet gaan naar een geschikt stuk grond. Deze grond zal dan gekocht en beheerd moeten worden door de islamitische gemeenschap. 

Wat willen jullie doen aan de achterstand die ouderen hebben op het gebied van digitalisering?

Wij vinden het eigenlijk erg jammer dat dit probleem nog steeds niet volledig is oplost. CDA Tiel maakt zich hier al jaren hard voor. Denk aan de zomerschool voor senioren waar cursussen zoals veilig internetten, e-mailen, social media, online bankieren, werken met een tablet of iPad altijd druk bezocht werden. 

 

We blijven aandacht vragen om ouderen te ondersteunen bij digitale vaardigheden, bijvoorbeeld door het geven van trainingen en cursussen. 

Wat willen jullie doen om sport te stimuleren in Tiel?

Er is nu een sportakkoord. Daar zijn we heel erg blij mee, want sporten is gezond en kan veel gezondheidsklachten voorkomen. Sporten heeft ook een sociaal aspect, want het zorgt voor contacten en gezelligheid. Wij willen daar blijvend in investeren en sport toegankelijk maken voor alle inwoners van onze gemeente. Zodat iedereen die dat wil, kan gaan sporten. 

Wat gaan jullie doen aan de waterproblematiek in Tiel Oost?

Bij hoogwater en hoosbuien is er onvoldoende afvoercapaciteit en dat is helaas al heel lang zo. Dit speelde al bij de vorige verkiezingen onder de bewoners van de Nachtgaallaan en het Fabriekslaantje. Verderop is het waterplein gekomen als calamiteitenopvang. 

 

Van oudsher is Tiel Oost altijd al 'natter' dan andere delen van Tiel. De nieuwe wijk Vijverterrein heeft daar geen last van, want deze ligt achter de klimaatdijk en daar is de grond met minimaal 1 meter opgehoogd. 

 

Met het veranderen van het klimaat dienen zich direct nieuwe problemen aan, waardoor we opnieuw moeten kijken wat we met de kennis en kunde van nu kunnen doen aan verbeteren en voorkomen van “natte voeten”. Daarbij willen wij kijken naar duurzame en betaalbare oplossingen die we samen met de wijkbewoners moeten realiseren. 

Wat gaan jullie doen aan de drugsproblematiek bij met name jongeren in onze gemeente?

We doen veel in Tiel om onze jongeren te helpen en zichzelf te laten ontwikkelen. Dat moet nog beter. Investeren in het voorkomen van problemen. Dat kan door voorlichting op scholen door experts en ervaringsdeskundigen, maar ook door wijkverenigingen en ouders te informeren over hoe ze problematiek met drugs en criminaliteit bespreekbaar kunnen maken met hun kinderen en hoe ze problemen kunnen signaleren. 

 

Daarnaast willen we keihard optreden bij criminaliteit, vandalisme en huftergedrag. Daar valt zeker ook overlast door drugs of dealen onder. Lik op stuk beleid. Ook moet hiervoor meer capaciteit komen bij alle betrokken partijen. 

Willen jullie het ROC behouden in Tiel?

Het behouden van ons ROC is belangrijk, omdat het mbo-kansen biedt midden in de samenleving. Maar ook om belangrijke thema's voor onze gemeente te realiseren, zoals de energietransitie en het bijbouwen van nieuwe woningen, hebben we lokale vakmensen nodig op mbo-niveau. Wij vinden het belangrijk om de ROC's lokaal te behouden, omdat we hiermee een basis leggen voor goed personeel in branches die belangrijk zijn voor onze gemeente en regio. 

Meer weten?

Wij hebben nog veel meer acties die we willen nemen in onze gemeente. Deze hebben wij samengevat in vijf actiepunten voor onze gemeente.

Stond jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op en we beantwoorden jouw vraag alsnog!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.