Lijsttrekkersdebat 7 maart 2022: onze antwoorden op de stellingen

 

Op 7 maart is het lijsttrekkersdebat opgenomen, waar alle lijstrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen aan meededen. De opnames vonden plaats bij voetbalvereniging Theole en de lijstrekkers konden rekenen op belangstelling van een volle zaal. 

Namens het CDA Tiel stond Yvonne achter de microfoon. Graag delen we hier onze standpunten op de stellingen die tijdens het debat aan Yvonne zijn voorgelegd. 

Er is in Tiel geen plaats voor vluchtelingen.

Het CDA Tiel heeft altijd gepleit voor opvang in de regio. Voor de mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, zijn wij de regio. Wij moeten nu onze verantwoordelijkheid te nemen. Samen met andere partijen, het signaal afgeven aan het kabinet dat Tiel graag meehelpt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen! Hiervoor zijn genoeg mogelijkheden en wij roepen het college dan ook op om grondig te onderzoeken welke panden hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Huisvesting voor arbeidsmigranten moet permanent zijn.

Het CDA Tiel heeft een voorkeur voor tijdelijke bouw waarbij voor een circulaire oplossing wordt gekozen. Circulair omdat een dergelijk gebouw makkelijk hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld huisvesting van starters. De tijdelijke huisvesting moet voldoen aan de vraag en opgave die wordt voorgelegd, maar altijd in samenspraak met de omliggende bewoners en/of bedrijven. En hiervoor geldt: huisvesting voor mensen die in Tiel werken.

Het is tijd voor een gekozen burgemeester.

De burgemeester wordt nu benoemd door de Kroon op voordracht van de gemeenteraad. We willen als CDA Tiel af van het “schimmige systeem met een vertrouwenscommissie". Dat past niet meer bij een transparante democratie! ​Dus ja! Wij zijn voor een gekozen burgemeester. Nu is het wel zo dat wij daar lokaal niet over gaan. Dit wordt bepaald in Den Haag. Dus wel een mooie vraag, maar voor onze gemeente niet relevant.

 In 2030 moeten alle woningen in Tiel van het gas af zijn. 

Dat we van het gas af moeten is duidelijk. We moeten als gemeente op een verstandige manier afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Dat gaat hand in hand met slimme ontwikkelingen en de mogelijkheden van onze inwoners, op een tempo dat past bij de ontwikkelingen in onze gemeente.

Of 2030 haalbaar is? Nee! Van het gas afgaan is een brede, complexe en dure uitdaging. Een deel is landelijk opgelost, omdat alle nieuwbouw gasloos wordt gebouwd. Voor bestaande bouw moeten we als gemeente, maar ook vanuit landelijk beleid, particulieren en collectieven voorzien van handvatten om op logische momenten van het gas af te kunnen. Van het gas afgaan moet slim, verstandig en betaalbaar zijn voor iedereen. ​Daarbij moeten we putten uit de ervaring die we hebben opgedaan met buurt 7 in Passewaaij. En niet alleen dat, de problemen die die inwoners hebben, moet eerst worden opgelost.

In Tiel moet zo snel als kan weer het afval via nascheiden worden opgehaald. 

 Wij zijn altijd tegen het huidige systeem geweest en zouden dan ook graag willen antwoorden dat we dat zouden willen, nascheiden. Maar dat is gewoon financieel niet haalbaar. En zou ook kapitaalvernietiging zijn. Daarom kunnen we niet anders dan het zo laten als het nu is. We kunnen het helaas niet mooier maken, een andere reactie van ons zou niet eerlijk zijn.  

Meer weten?

Wij hebben nog veel meer acties die we willen nemen in onze gemeente. Deze hebben wij samengevat in vijf actiepunten voor onze gemeente.

Heb jij een vraag aan ons of wil je meer weten over een van onze antwoorden? 

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.