Eerlijk, beter en duurzamer

 

Het CDA Tiel wil er zijn voor al onze inwoners. En vooral samen met de inwoners willen we werken aan een mooie, leefbare gemeente. Iedereen die hulp nodig heeft, kan dit krijgen en iedereen die kan helpen, helpt. Dat doen we vanuit onszelf, samen met de gemeente, inwoners en organisaties. Deze samenwerking is voor het CDA Tiel dé reden om actief te zijn in de politiek.

Onze actiepunten

1. Goede zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft en inzetten op het voorkomen dat mensen ziek worden of hulp nodig hebben.

Het is belangrijk dat we zorgen dat onze gemeente een plek is waar we allemaal gezond en fijn kunnen leven. Wie hulp nodig heeft, krijgt hulp van onze gemeente. Dat moeten we doen met oog op de inwoners, dankzij de juiste én betaalbare zorg. Daarnaast vormt goed onderwijs de stap naar een betere en duurzamere toekomst voor de Tielse inwoners.

2. Een goed onderhouden, nette en schone omgeving zoals stoepen, straten en groenvoorziening en zorgen voor voldoende woningen.

We zijn het naar onze mening allemaal met elkaar eens: de Tielse straten, stoepen en fietspaden moeten worden onderhouden en verbeterd waar nodig, de groenvoorzieningen moeten terug op niveau en de binnenstad mag weer sprankelen. Dat zijn uitdagingen die je niet alleen kan aangaan, maar waar we op regionaal niveau willen samenwerken met andere gemeentes en organisaties. Hierin is ook woningbouw een belangrijk onderdeel: regionaal het tekort van woningen aanvliegen leidt op lange termijn tot betere voorzieningen voor de inwoners, voor jou.

3. Een gemeente in dienst van de inwoner.

We willen allemaal een overheid die wordt vertrouwd en met dat vertrouwen respectvol en transparant omgaat. Wij kiezen voor een passend beleid waarin wij niet meer geld uitgeven dan er beschikbaar is. Dat betekent dat je moet samenwerken. Waar dat in het belang van onze inwoners is, trekken we samen op in de regio met andere gemeentes en organisaties, en investeren we in mensen met kennis en kunde.

4. Werken aan een goede leefomgeving, om onze mooie gemeente goed leefbaar te houden voor onze (klein)kinderen.

In Tiel hebben wij oog voor de toekomst en willen we onze gemeente op een duurzame manier overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen. We maken daarom serieus werk van klimaatbeleid. We doen dit doordacht en weloverwogen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Verder kijken dan de dag van vandaag. Bijvoorbeeld door het slimmer omgaan met afval.

5. Een veilige gemeente voor iedereen

Onveiligheid heeft veel impact op inwoners. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van de veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid, en dus van onze gemeente.  We bereiken een veiligere gemeente door in te zetten op het voorkomen van misdaden en een zero-tolerance beleid als het gaat om vandalisme, huftergedrag en straatvervuiling. 

De lijst van CDA Tiel

Ontmoet de mensen achter CDA Tiel.

Onze aanpak

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij willen een transparante en eerlijke vertegenwoordiging van de Tielse inwoner zijn. Heb jij iets waar we jou mee kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Heb jij een vraag? We helpen je graag!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.