Bijdrage CDA Tiel aan de perspectievennota

Op woensdag 5 juli 2023 is de perspectievennota vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering in Tiel. Wat de fractie van CDA Tiel opviel in het verhaal is dat Tiel er goed voor staat, als we de perspectievennota lezen. En daar kan je alleen maar blij mee zijn. Fractievoorzitter Yvonne Son-Stolk heeft namens het CDA de bijdrage tijdens deze raad verteld.

In de begroting staat wat het college het aankomende jaar doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft. De doorkijk naar de komende jaren wordt dan de perspectievennota genoemd, en deze werd deze avond aan de gehele gemeenteraad voorgelegd.

Kansen en risico's

In de perspectievennota heeft het college het vooral over kansen, maar ook de risico’s die op de loer liggen. En vervolgens een overzicht met een aantal toe te kennen uitgaven. Deze werden weergegeven als fiches. Een bijzondere associatie, die voor het CDA niet thuishoort in de perspectievennota, maar in een casino.


Er zijn dus veel mooie plannen, met veel goede ambities. Aandacht voor speeltuinen, sportverenigingen die een impuls krijgen en wat ons nog het meest blij maakt, is de verbetering van wijk accommodaties. Het CDA Tiel is met name blij om Stichting Clubhuis Tiel te kunnen benoemen in dit rijtje. Yvonne Son-Stolk vertelde tijdens de bijdrage: "Hun pand aan de Peppellaan is in zeer slechte staat. Dat weten de meeste mensen al lang, want het CDA Tiel heeft hier vaak aandacht voor gevraagd. We zijn dan ook blij dat het college hier wat aan gaat doen en er geld voor heeft gereserveerd. Wij willen ook de vrijwilligers bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren en hopen dat de verbeteringen die nu in de planning staan hun helpt om zich blijvend in te zetten voor onze inwoners".

City marketing

Waar we in dit overzicht wat minder enthousiast over zijn, is de 50.000 euro per jaar die structureel gereserveerd wordt voor ‘city marketing’. In de nota staat het omschreven als het verbeteren van het vestigingsklimaat, die een positieve bijdrage zou moeten leveren aan de binnenstad van Tiel. Tiel heeft jarenlang geïnvesteerd in een dergelijk initiatief, bijvoorbeeld een binnenstadmanager. Allerlei alternatieven zijn uitgevoerd. En de situatie blijft onveranderd. CDA Tiel vindt dit een fors bedrag en wat ermee gedaan wordt is erg vaag. De vraag die wij hebben gesteld aan het college was dan ook: wat gaan we concreet zien van deze investering?

Meer BOA's op straat

Voor CDA Tiel is punt 18 uit de P-nota speciaal toegelicht. Dat gaat over het groeien naar een uitbreiding van capaciteit van BOA’s bij de AVRI van 2 naar 4 fte. Dat komt uit de perspectievennota. Voor het CDA mag daar nog een schepje bovenop. Het is erg belangrijk dat de sterkte van de politie op orde is in onze gemeente. Want laten we eerlijk zijn: veel van de Tielse inwoners voelen zich niet altijd veilig op straat, en de cijfers met betrekking tot ondermijning liegen er niet om. Tiel staat op een hoge plaats op de ranglijst van meest ondermijningsgevoelige gemeenten. En dat is natuurlijk geen eer. Extra inzet op criminaliteit en veiligheid is voor ons een absolute prioriteit en hiervoor mag meer geld vrijgemaakt worden.

Wensen van het college

Vervolgens worden in de P-nota de wensen van het college aan ons voorgelegd. CDA Tiel kan zich vinden in de meeste wensen en de fractie juicht vooral het structureel maken van versterking van het jongerenwerk en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte in wijken en dorpen toe. Daarbij merken we op dat dit voor alle wijken belangrijk is, en benadrukken met name het belang van het buitengebied, bestaande uit Zennewijnen, Kapel Avezaath en Wadenoijen.
 
Waar CDA Tiel bedenkingen bij heeft, is wens 22: het realiseren van een extra commissiezaal. De wens om deze te realiseren, zou voortkomen uit de raad. Nu maken wij hier deel van uit, maar we hebben geen actieve herinnering aan het uitspreken van deze wens. Voor het CDA Tiel is dit dan ook een onnodige wens.

Thema afval mist in perspectievennota

Wat het CDA nog mist in de perspectievennota, is de problematiek rondom container-bijplaatsingen en zwerfafval. We weten dat er al veel wordt gedaan en er nog gewerkt wordt aan een plan om de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt, aan te pakken. Plannen zijn dus in de maak, maar een concrete aanpak of ruimte voor deze plannen ontbreken nu. Dit vinden wij wel een heel belangrijk onderdeel dat we concreet terug willen zien net als vele van onze inwoners die zich net als wij rot ergeren aan de troep. 


Zorgen op langere termijn
Hoewel Tiel de komende jaren nog steeds wat vet op de botten lijken te hebben, maakt het CDA Tiel zich ernstig zorgen over de jaren daarna, al vanaf 2026. Tiel geeft nu veel geld uit. Mooie plannen, goed voor onze gemeente en onze inwoners. Maar is dat nog steeds goed, als je straks misschien ernstig te kort komt? Is het niet beter om daar nu al rekening mee te houden? Want we willen toch niet gokken met de financiële positie van Tiel en de gevolgen die dat kan hebben? Daarom werd er een motie samen met D66 ingediend om een werkgroep te starten en daarmee potentiële bezuinigingen op langere termijn in kaart te brengen. Deze motie werd verworpen.

Een andere zorg is het tekort aan ambtelijke personeel. Het is fijn dat er geld over is, maar de reden is volgens het CDA uiterst zorgelijk. Om alle mooie plannen en ambities goed uit te voeren, zijn mensen nodig die dit voorbereiden, uitvoeren en monitoren. Tiel heeft in haar gemeente gelukkig veel goede mensen die dit doen, maar dat moet vooral zo blijven. Mensen moeten met plezier bij de gemeente willen werken. Een tekort aan mensen zorgt voor een hogere werkdruk, met alle mogelijke gevolgen van dien. Yvonne Son-Stolk heeft ook een directe oplossing aangedragen: "We zien graag dat een deel van het budget dat niet is uitgegeven aan vacatures, wordt ingezet om mensen te werven, maar ook om te onderzoeken wat de gemeente Tiel kan doen om een nóg betere werkgever te zijn, zodat we mensen kunnen vinden, binden en boeien".

De gehele perspectievennota kunt u terugkijken via deze link.

Heb jij een vraag? We gaan graag met je in gesprek!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.