Stem Voor Tiel pleit voor andere aanpak westelijke ontsluitingsweg

6-2-2024

In Tiel wordt flink gebouwd en de plannen zijn grootser dan ooit. Met ontwikkelingen als het Veilingkwartier en de plannen voor wijk 9, 10 en 11 in Passewaaij wordt het ook steeds drukker op de bestaande wegen in Tiel. Door de groei van onze gemeente groeit ook het aantal auto’s dat van en naar de (nieuwe) woonwijken rijdt. Om de bereikbaarheid op lange termijn te garanderen, is de gemeente samen met adviesbureau Movares aan het onderzoeken welke opties mogelijk zijn. 

 

Stem Voor Tiel heeft al jaren een duidelijke mening over de kwestie en heeft de afgelopen periode veel gesproken met betrokken inwoners. De laatste tijd krijgen fractieleden van Stem Voor Tiel steeds vaker de vraag tijdens die gesprekken: hoe denken jullie hierover? Om dat duidelijk te maken heeft de fractie drie speerpunten waar zij voor staan: de rondweg van Passewaaij aanleggen vóór de bouw van wijk 9, 10 en 11 (om de nieuw te bouwen wijken heen), geen tracés dwars door Wadenoijenen en de combinatie-aanpak door middel van een derde ontsluiting voor Passewaaij plus de uitbreiding van de N834. 

Maak de rondweg om Passewaaij eerst af

Stem Voor Tiel pleit voor een volwaardige rondweg om Passewaaij. De huidige infrastructuur is ontoereikend en de wijk staat vaak helemaal vast. Stem Voor Tiel is van mening dat de rondweg eerst om de nieuw te bouwen wijken heen moet worden aangelegd, voordat de woningbouw start in de wijken 9, 10 en 11. 

Geen doorsnijding van Wadenoijen

Een tracé dwars door Wadenoijen is onacceptabel. Dit prachtige buitengebied, met zijn waardevolle leefomgeving voor mens en dier, mag niet worden opgeofferd voor asfalt. Samenwerking met de gemeente West-Betuwe is cruciaal om een oplossing te vinden die de belasting op het buitengebied minimaliseert, waardoor Wadenoijen ook écht Wadenoijen blijft, en de impact op de omgeving minimaal is. 

Derde ontsluiting is niet genoeg

Een derde ontsluiting voor Passewaaij is broodnodig, maar niet de enige oplossing. De overbelaste provinciale weg N834 moet ook worden aangepakt. De ontwikkeling van het Veilingkwartier, de recente ontwikkelingen rond de Nieuwe Tielseweg en andere inbreidingsplannen maken deze aanpak cruciaal voor de veiligheid en doorstroming van Tiel.

 

Samengevat kiest de fractie van Stem voor Tiel voor:

  • Voltooiing van de rondweg om Passewaaij
  • Behoud van het buitengebied van Wadenoijen
  • Samenwerking met West-Betuwe voor een optimale ontsluitingsstructuur
  • Verbetering van de N834


Stem Voor Tiel ziet het dus niet als één route of keuze. Juist een integrale aanpak waarbij diverse (toekomstige) problemen worden opgelost, om de (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid van de gemeente te waarborgen, moet het uitgangspunt zijn.

Heb jij zorgen en wil je met ons in gesprek?

Dat kan tijdens onze fractievergaderingen. Vul hieronder het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wij gaan graag met jou in gesprek! Laat jouw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.